Podělte se s námi o příběh vašeho auta nebo motorky!

20.7.2020

Každý automobil a každý motocykl, který přijede do Slavkova, je jedinečný. Podělte se proto o příběh svého miláčka i s návštěvníky Veteranfestu 2019. Připravili jsme pro Vás jednotné karty, které si můžete připravit, vytisknout a v den D (29. června) vystavit třeba za čelní sklo. Řekněte nám například, kolik práce jste museli věnovat tomu, aby […]

Každý automobil a každý motocykl, který přijede do Slavkova, je jedinečný. Podělte se proto o příběh svého miláčka i s návštěvníky Veteranfestu 2019. Připravili jsme pro Vás jednotné karty, které si můžete připravit, vytisknout a v den D (29. června) vystavit třeba za čelní sklo. Řekněte nám například, kolik práce jste museli věnovat tomu, aby váš krasavec vypadal tak, jak vypadá. Kde jste se potkali poprvé? Kde spolu už byli a co jste prožili? Ukažte, na co jste nejvíc pyšní!

Příběh mého automobilu – karta ke stažení

Příběh mého motocyklu – karta ke stažení

 

(pozn. tato karta není registrační kartou. Registrační kartu, ve které vyplníte základní údaje, dostanete při vjezdu do zámeckého areálu v pátek nebo v sobotu. Pozor v sobotu se najíždí nově branou od golfového areálu!)

 

 

méně
více

VETERANFEST BUDE! TERMÍN SE PŘESOUVÁ NA PRVNÍ ZÁŘIJOVOU SOBOTU

Devatenáctý ročník největšího srazu auto-moto veteránů se letos uskuteční! Pořadatelé jej z původního termínu na konci června přesunuli na sobotu 5. září.  Tradiční akce láká nejen na ojedinělou přehlídku historických vozů, motorek, traktorů, bicyklů… ale také na dobovou atmosféru. Zámecký park zkrášlí prvorepublikové dámy, mezi auty se tančí swing a nezapomíná se ani na děti. Ani […]

Devatenáctý ročník největšího srazu auto-moto veteránů se letos uskuteční! Pořadatelé jej z původního termínu na konci června přesunuli na sobotu 5. září. 


Tradiční akce láká nejen na ojedinělou přehlídku historických vozů, motorek, traktorů, bicyklů… ale také na dobovou atmosféru. Zámecký park zkrášlí prvorepublikové dámy, mezi auty se tančí swing a nezapomíná se ani na děti. Ani letos nebude chybět ani stylová doprava k zámeckému areálu. Z vlakového nádraží budou díky vypravovány historické autobusy z Technického muzea Brno. Návštěvníky na Palackého náměstí dovezou zdarma řidiči jihomoravského Kordisu.

Akce již mnoho let láká nejen vystavovatele z celé České republiky, Slovenska, Rakouska ale i Nizozemí a Skotska. „O tom, jak to bude vypadat letos, bohužel nerozhodujeme my ani nadšení našich přátel, kteří ve starých vozech brázdí Evropou. Věříme, že i přes původní obavy, zda se kvůli pandemickým opatřením letošní ročník vůbec uskuteční, bude i letošní atmosféra dýchat starými časy plných hudby, tance a elegance a krásných dam,“ uvedla ředitelka festivalu Eva Oubělická.

Součástí setkání je i rozsáhlá burza náhradních dílů a starožitností. Nechybí ani odborný dohled nad přijíždějícími auty. Desetičlenná odborná porota bude letos hodnotit auta a motorky hned v šesti kategoriích rozdělených zejména podle roku výroby. V šesté kategorii se porotci chtějí každý rok zaměřovat na technické unikáty. Zatímco loni hodnotili i kategorii sportovních motorek, letos dají prostor vozítkům, které „neškrábou, ale leští“, značky Velorex. Nejmladší vystavované vozidlo nebo jiný dopravní prostředek přitom může být do roku 1989. Do Slavkova se ale sjíždí i unikátní vozy pamatující dobu První republiky.

„V loňském roce jsme například ocenili automobil červený Praga Baby z roku 1938. Jako první vůz značky Praga dostal páteřový rám a nezávislé zavěšení kol, pohon zajišťoval litrový čtyřválcový motor. Celkem bylo vyrobeno asi 4200 vozů v deseti sériích,“ uvedl předseda odborné komise Pavel Opletal.

Pořadatelé letos také znovu umožní vystavovatelům a prodejcům burzy najíždět auty do parku již v pátečních večerních hodinách. Brány se pak návštěvníkům otevřou v sobotu od 7.00. Největší nápor pak očekávají mezi 9.00 a 11.00 hodinou. „Přestože na místě bude dostatek pokladen, doporučujeme zakoupení vstupenky v elektronickém předprodeji. Příchod do parku tak bude mnohem pohodlnější a rychlejší,“ doporučuje ředitelka Eva Oubělická.


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Pro návštěvníky

sobota 5. 9. 2020 od 9.00
Veteranfest Slavkov
Vstupné návštěvníci: 160 Kč / 100 Kč zlevněné
předprodej:  http://vstupenky.zamek-slavkov.cz

Na Palackého náměstí můžete dojet historickými autobusy zdarma od vlakového nádraží. 


Pro vystavovatele

 • Vystavovat můžete automobil vyrobený do roku 1989
 • Areál zámeckého parku je pro vystavovatele otevřený již v pátek 4. 9. 2020 od 18.00
 • Vstup zdarma má řidič a jeden člen posádky

Kategorie odborné soutěže

 • auta do roku 1946 a starší
 • auta vyrobená v letech 1947 – 1971
 • auta vyrobená v letech 1972 – 1989
 • motorky
 • traktory a ostatní stroje
 • novinka! Velorexy

 

Porotu tvoří 10 odborných komisařů, kteří budou hodnotit zejména ELEGANCI (například i sladění posádky vozidla s veteránem), ORIGINALITU, RENOVACI A OJEDINĚLOST

Pokud chcete být zařazeni do odborné soutěže, sledujte informace, které vám předají komisaři a prosím vyčkejte do 11.00, kdy bude vyhlášení. 

 

méně
více

Návštěvní řád

18.7.2020

Základní ustanovení Zámek Slavkov – Austerlitz, p. o. Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00373320 jako organizátor akce Veteranfest 2019 (dále jen akce) vydávají tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon. Akce se koná v zámeckém parku Zámku Slavkov – Austerlitz (dále jen areál) a […]

Základní ustanovení

Zámek Slavkov – Austerlitz, p. o. Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00373320 jako organizátor akce Veteranfest 2019
(dále jen akce) vydávají tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon.
Akce se koná v zámeckém parku Zámku Slavkov – Austerlitz (dále jen areál) a je tak zapsaný na seznam národních
kulturních památek. Vyskytují se zde vzácné stromy, keře, rostliny, živočichové a v neposlední řadě i historické památky.
Park je zařazen do programu NATURA 2000 kvůli ochraně vzácného brouka páchníka hnědého.
Proto Vás žádáme o dodržování níže uvedených zásad:

Článek 1
Vstup na akci a čas konání

Do areálu mají vstup pouze
a) návštěvníci s platnou vstupenkou
b) vystavovatelé historických automobilů a motocyklů (a dalších) po řádné registraci (vstup je poté zdarma a platí max. pro 2 osoby – řidiče + 1 člena posádky)
c) Prodejci autodílů, starožitností, občerstvení a dalšího sortimentu po uhrazení příslušného poplatku zdarma (max. 2 osoby)
Na požádání bezpečnostní služby je účastník akce povinen se kdykoli prokázat řádně nasazeným identifikačním náramkem.  Tento náramek je nepřenosný. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu v areálu je povinen bezodkladně opustit areál festivalu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden bezpečnostní službou.

Čas konání akce
pátek 4. 9. 2020 od 18.00 do soboty 5. 9. 2020 do 15.00

Po dobu konání akce je areál veřejnosti bez platné vstupenky, registrace vozidla nebo uhrazení poplatku za prodejní místo nepřístupný.

Článek 2
Bezpečnost a ochrana kulturní památky

Bezpečnost
– Park může být z důvodu bezpečnosti pohybujících se osob za nepříznivého počasí a jiných neočekávaných událostí uzavřen nebo návštěvníci můžou být pořadatelem evakuování bez náhrady vrácení vstupného. Jedná se zejména o neočekávané události jako například silný či nárazový vítr, bouřka apod., nebo vyžadují-li to jiné zvláštní okolnosti (tzv. vyšší moc jako např. živelná katastrofa, trestná činnost, teroristický útok apod.)
– Vystavovatelé jsou povinni dbát zásad bezpečnosti, jezdit s automobily a motocykly pouze po vyznačených trasách a dbát pokynů organizátora.
– Každý účastník je povinen chovat se v areálu festivalu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.
– Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.
– Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

II. Ochrana kulturní památky

Park je součástí areálu Zámku Slavkov – Austerlitz (dále jen „zámek“), který je národní kulturní památkou.
1. S ohledem na tuto skutečnost platí v parku následující omezení:
a) návštěvníci jsou povinni se řídit tímto návštěvním řádem a pokyny zaměstnanců zámku;
b) je zakázáno jakkoliv znečišťovat, poškozovat nebo ohrožovat park a objekty v něm se nacházející;
c) je zakázán vstup osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo z požití omamných látek;
d) je zakázáno vstupovat mimo vyznačené cesty, jakýmkoliv způsobem zvyšovat požární nebezpečí
(rozdělávat otevřené ohně), přenášet lavičky, trhat či sbírat květy nebo plody, lámat větve, lézt po stromech a zdech, tábořit, střílet a lovit zvěř nebo ptactvo;
g) je zakázán vstup domácích zvířat;
h) je zakázáno vnášet a používat drony nebo jiná zařízení na dálkové či manuální ovládání (vyjma smluvně dohodnutých akcí)

2. Porušení výše uvedených pravidel tohoto Návštěvního řádu může být předmětem sankce ze strany Města Slavkov u Brna, jako zřizovatele příspěvkové organizace ZS-A nebo Městské policie. V takovém případě je navíc organizátor oprávněn vykázat návštěvníka z parku případně zajistit jeho předání příslušným správním orgánům.

3. Škody způsobené návštěvníky parku porušením jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního řádu či jiným konáním, jež má za důsledek vznik škody v areálu zámku nebo v parku budou vymáhány v souladu s platným právním řádem České republiky.

4. Zámek nepřebírá žádnou právní zodpovědnost za bezpečnost návštěvníků parku a případná poškození nebo ztráty jejich osobního majetku.

Článek 3
Pořizování dokumentace (GDPR)

Pořizování filmové, fotografické a či jiné dokumentace parku pro publikační účely musí být povoleno správou zámku.
Upozorňujeme návštěvníky, že na akci jsou pořizovány fotografie a video záznam. Každá osoba vstupující do areálu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s akcí, pořadatelem a jejich partnery.

Návštěvník má právo na odstranění pořízené fotografie, při níž může být identifikovaný. Může přímo na místě oslovit fotografa nebo kameramana, aby fotku či záznam smazal, nebo pak kontaktovat paní Veroniku Slámovou (veronika.slamova@slavkov.cz), aby fotografii odstranila a zamezila jejímu šíření.

Krizová a zdravotnická linka

+420 513 034 156 (Infocentrum so 5. 9. 2020 6.00 – 17.00)
+420 725 977 802

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 4. 0. 2020
Zámek Slavkov – Austerlitz, p.o.

méně
více

Auta můžou najíždět již v pátek večer

8.5.2020

Majitelé vozů – do parku můžete najíždět opět v pátek večer! Letos pro vás opět zajistili možnost najíždění do zámeckého parku již v pátek před akcí. V klidu se tak můžete zaregistrovat, zaparkovat svého miláčka a pak se potkat s přáteli. Brána pro páteční vystavovatele se otevře v 18.00 a zavře ve 22.00. V sobotu […]

Majitelé vozů – do parku můžete najíždět opět v pátek večer! Letos pro vás opět zajistili možnost najíždění do zámeckého parku již v pátek před akcí. V klidu se tak můžete zaregistrovat, zaparkovat svého miláčka a pak se potkat s přáteli. Brána pro páteční vystavovatele se otevře v 18.00 a zavře ve 22.00. V sobotu se spustí registrace v 6.00. POZOR! Sobotní nájezd bude branou u golfového areálu. Výjezd pak bude tak, jak jste byli zvyklí – tedy severní branou u zámku. Podívejte se do mapy!

méně
více

Spustili jsme online předprodej vstupenek!

Spustili jsme předprodej vstupenek! Taky vás loni nebavilo stát frontu u pokladny? Tak si letos kupte vstupenku online a můžete rovnou vyrazit do parku bez stresu! Předprodej spuštěn zde  

Spustili jsme předprodej vstupenek! Taky vás loni nebavilo stát frontu u pokladny? Tak si letos kupte vstupenku online a můžete rovnou vyrazit do parku bez stresu!

Předprodej spuštěn zde

 

méně
více

Ceny vstupného

 • 160 Kč dospělí
 • 100 Kč děti nad 10 let, studenti, senioři, ZTP
 •  ONLINE VSTUPENKA kupte nyní a nečekejte ve frontách

Doprava

Autem

Auto je sice logickým dopravním prostředkem na festival aut, nicméně ne nejlepším. Coby návštěvník můžete  v době konání festivalu řešit problém s parkováním i dlouhým čekáním v kolonách. Novinkou letošního ročníku je zřízení odstavného parkoviště na ulici Bučovická. Najíždět se do ní však bude pouze z ulice Tyršova/Lidická. Směrem od Bučovic/Uherského Hradiště  bude uzavřena. Stání bude stát 50 Kč/den. A vás, milí vystavovatelé, upozorňujeme na novinku letošního ročníku: Najíždět do parku budete branou od golfového areálu. Sledujte naši mapu! Detailní informace o organizaci dopravy naleznete zde

Autobusem

Na sraz historických vozidel můžete přijet stylově – dobovým autobusem!  Doporučujeme vyrazit do Slavkova vlakem z brněnského hlavního nádraží nebo Bučovic a pak se z nádraží nechat zavést až k zámku historickým autobusem. Jízdní řády budou postaveny tak, aby navazovaly na příjezdy jednotlivých vlaků. Slavkov je také velmi dobře dostupný pravidelnými linkovými autobusy. Autobusové nádraží je jen pár stovek metrů od zámku.

Vlakem

Do Slavkova u Brna se pohodlně dostanete vlakem z Brna nebo v opačném směru z Kyjova nebo Veselí nad Moravou po trati 341 (Vlárská dráha). Z vlakového nádraží pak můžete k areálu zámku pokračovat historickým autobusem.

Vchod

Letos se do areálu parku dostanete i přes vstupní halu zámku. Pozor! Nebude zde fungovat pokladna, takže si vstupenky kupujte v pokladnách před branami.  Opět ale doporučujeme zakoupení vstupenky online.

Vchod

Pokladny

POZOR ZMĚNA! Touto cestou již letos nebudou najíždět historická auta. Budou z ní pouze vyjíždět. Poklady zde jsou určeny zejména pro návštěvníky akce. Pokud nechcete stát frontu u pokladny, doporučujeme zakoupení vstupenky online zde.

Pokladny

Vjezd pro burzisty

Branou ze Zámecké ulice můžete najíždět do parku, pokud chcete prodávat zboží na tradiční burze. Najíždět už můžete v pátek večer. Brána bude otevřená od 18.00 do 22.00. Ráno otevíráme v 5.00

Vjezd pro burzisty

Pokladny

Pokladny určené zejména pro klasické návštěvníky se nacházejí u Informačního centra na Palackého náměstí. Pokud nechcete stát fronty u pokladen, máme pro vás řešení – kupte si vstupenku online zde. A pak jen jednoduše zamiřte do brány v parku.

Pokladny

Výstavní plocha 1947 - 1971

I v letošním roce budou auta uspořádána podle ročníku výroby. V tomto místě budou řazeny vozidla vyrobená v letech 1947 – 1971. Pozor! Nájezd a registrace vozidel bude branou od golfového areálu. Výjezd pak tradiční severní branou u zámku. Můžete využít i možnosti přenocování v parku z pátku na sobotu.

Výstavní plocha 1947 - 1971

Výstavní plocha - nejstarší auta

Horní parter tradičně patří těm nejstarším vozidlům vyrobených do roku 1945, motorkám a traktorům. Pozor! Nájezd a registrace vozidel bude branou od golfového areálu. Výjezd pak tradiční severní branou u zámku. Můžete využít i možnosti přenocování v parku z pátku na sobotu.

Výstavní plocha - nejstarší auta

Food zóna

U nás hlady nebudete! V horní části parku naleznete stylové občerstvení i klidné posezení.

Food zóna

Info point

Tady se dozvíte vše podstatné – o tom, jaký bude program, kde jsou toalety, jaké jsou možnosti prohlídek zámku nebo kam vyrazit na výlet v okolí. Můžete si zde koupit upomínkové předměty nebo se zazásobit informačními materiály. Kontaktujte náš personál, když budete mít problém – ať už budete potřebovat přivolat lékaře nebo najít ztracenou věc či dítě.

 

Info point

Výstavní plocha 1972 - 1989

I v letošním roce budou auta řazena podle ročníku výroby. Na této ploše budou vystavena vozidla vyrobená v letech 1972 – 1989. Pozor! Nájezd a registrace vozidel bude branou od golfového areálu. Výjezd pak tradiční severní branou u zámku. Můžete využít i možnosti přenocování v parku z pátku na sobotu.

Výstavní plocha 1972 - 1989

Burza náhradních dílů

Ani letos nepřijdete o možnost prodávat a nakupovat na burze náhradních dílů a retro věcí.

Burza náhradních dílů

Burza náhradních dílů

Ani letos nepřijdete o možnost prodávat a nakupovat na burze náhradních dílů a retro věcí.

Burza náhradních dílů

Nájezd a registrace historických vozů

Největší změnou letošního ročníku bude příjezd historických aut do zámeckého parku. Najíždět budou nově branou od golfového areálu. V sobotu se brána otevře od 6.00. Cesty budou řádně označené a upravené, aby se vašim krasavcům nic nestalo. Uvnitř pak budou organizátoři navigovat na místa pro zaparkování na louce a v areálu parku. Odjezd aut pak bude “tradiční” branou u zámku (tzv. severní rampa). Pokud budete chtít v parku vystavit své auto s předstihem, využijte také nájezdu do parku již v pátek (vjezd severní bránou u zámku v čase od 18.00 do 22.00).

 

Nájezd a registrace historických vozů

Výjezd historických vozidel

Touto branou budou opouštět historická vozidla areál parku. Již zde nebude v sobotu registrace! Nově bude u brány u golfového areálu.

Výjezd historických vozidel

Nájezd historických aut na výstavní louku

Novinkou letošní organizace je nájezd historických aut branou od golfového areálu. Uvnitř parku pak budou vyznačeny cesty na výstavní plochy. Touto cestičkou budete najíždět na centrální louku. Tip! Letos můžete opět najet do parku už v pátek a pohodlně si tak zaparkovat své auto den předem. Výjezd aut pak bude tradiční cestou – tedy severní branou zámku.

Nájezd historických aut na výstavní louku

Přihlašte se a sledujte nejdůležitější aktuality o Veteranfestu na Vašem e-mailu!

 Veteranfest pořádá

Partneři projektu