Opatření v souvislosti s pandemií Covid 19

I letos je třeba být opatrnější než obvykle, a proto i my věříme, že všichni budeme ohleduplní a dodržíme vše, co je nezbytné a potřebné.

Jako pořadatel akce máme povinnost řídit se zejména nařízeními Ministerstva zdravotnictví, aktuálně mimořádným opatřením Č. j.: MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN: https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021-do-odvolani/ a pokyny dalších oprávněných institucí. Tyto pokyny aplikujeme  v souladu s podmínkami akce, legislativou, ochranou osobních údajů a znalostí místního prostředí.

Vstupem do areálu naší akce každý nad 6 let věku deklaruje, že splňuje podmínky výše uvedených opatření a můžete prokázat bezinfekčnost těmito způsoby:

  • Doklad o absolvování negativního PCR testu (ne starší než 7 dní)
  • Doklad o absolvování negativního antigenního testu (ne starší než 72 hodin)
  • Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 v uplynulých 180 dnech
  • Potvrzení o absolvování dokončeného očkování (14 dní po poslední dávce)

V případě, že nesplňujete žádný z těchto způsobů prokázání bezinfekčnosti, je možné absolvovat přímo v místě akce certifikovaný antigenní test za 90 Kč/4 EUR s úhradou v hotovosti. Místo pro testování bude ve stánku zdravotníka na zámeckém nádvoří a bude přístupné v pátek od 17 do 20 hodin a v sobotu od 6 do 14 hodin.

 

Věříme, že rozsáhlost našeho areálu, dostatek hygienického zázemí, dezinfekce a zvýšená hygienická opatření umožní prožít den u nás v pohodě a bez zbytečných potíží.

 

Pokud by došlo ke změně podmínek, budeme Vás neprodleně informovat na sociálních sítích, webové stránce akce www.veteranfest.cz a také na informačních tabulích u všech vstupů do areálu.