Dopravní situace a odstavné parkoviště

Letos jsme spolu s policií vyčlenili odstavné parkoviště na ulici Bučovická po celé její délce. Najíždět do ní můžete pouze z ulice Tyršova nebo Lidická. Ze směru od Uherského Hradiště / Bučovic bude tato ulice uzavřená. Vše bude řádně značeno dopravními značkami. Parkování zde bude zpoplatněno 50 Kč/den. Nedoporučujeme zajíždět až k areálu zámku, kde se budou seřazovat historické vozy. Navíc parkování v historické aleji letos velmi omezeno z důvodu její ochrany.